muntenwoordenlijst


Moeilijke woorden?! Dat valt wel mee!

MuntenWoordenlijst

A   Afbetalingsregeling

als je iets koopt met een afbetaling dan betaal je telkens een klein bedrag. je hoeft het bedrag niet in 1 keer te betalen maar splitst het bedrag in kleinere gedeelten (termijnen) meestal betaal je dan iets meer (rente). 

 

b bank

bij een bank kun je geld lenen of sparen.

 

c consumeren

het verbruiken, eten en drinken van goederen heet consumeren. je kunt een drankje drinken (consumeren) maar ook als je iets koopt ben je consument. 

 

d devALUATIE

ALS DE WAARDE VAN JE MUNTGELD MINDER WAARD WORDT (BIJVOORBEELD DE EURO) IN VERGELIJKING MET BUITENLANDS GELD (BIJVOORBEELD DE DOLLAR). 

 

 

G GELD

GELD IS EEN ALGEMEEN GEBRUIKT RUILMIDDEL WAARVAN DE WAARDE MIN OF MEER VASTLIGT. CONTANT GELD IS MUNTGELD OF PAPIERGELD. GIRAAL GELD IS GELD OP EEN BANK OF EEN GIROREKING. ZWART GELD IS GELD WAAROVER GEEN BELASTING IS BETAALD. 

 

G GELDKOERS

DE MARKTPRIJS VAN VREEMDE MUNTSOORTEN NOEMEN WE GELDKOERS. HOEVEEL YENS (JAPANSE MUNTEN) KRIJG JE IN RUIL VOOR EEN EURO EN HOEVEEL YENS KRIJG JE IN RUIL VOOR EEN DOLLAR?

 

H HYPOTHEEK

EEN HYPOTHEEK IS EEN LENING DIE OP LANGE TERMIJN TERUG WORDT BETAALD: MEESTAL PAS NA 30 JAAR. MEESTAL NEMEN MENSEN EEN HYPOTHEEK OM EEN HUIS TE KUNNEN KOPEN. MEESTAL LEENT DE BANK HET GELD AAN JOU UIT EN BETAAL JE ELKE MAAND EEN BEDRAG AAN DE BANK. 

 

K KREDIET

ALS JE IETS KOOPT EN JE KRIJGT KREDIET DAN HOEF JE HET NIET METEEN TE BETALEN. DAT DOE JE LATER ALS JE WEER GELD HEBT. ALS JE KREDIET HEBT OM CONSUMPTIEGOEDEREN TE KOPEN DAN NOEM JE DAT CONSUMPTIEF KREDIET. 

 

L LOON

LOON IS GELD DAT IEMAND VERDIENT MET WERKEN. EEN ANDER WOORD IS SALARIS.

 

P PINCODE

EEN PINCODE IS EEN GETAL VAN 4 CIJFERS WAARMEE DE BANK-OF GIROPAS BEVEILIGD IS. ALS JE ALS EIGENAAR VAN HET PASJE DE PINCODE INTOETST BIJ DE PINAUTOMAAT OF BIJ DE BANK DAN KUN JE GELD VAN JE REKENING OPNEMEN. DE PINCODE IS EEN PERSOONLIJK IDENTIFICATIENUMMER. 

 

R RENTE

ALS JE GELD LEENT BIJ DE BANK DAN MOET JE RENTE BETALEN. JE MOET BETALEN VOOR HET LENEN VAN HET GELD. ALS JIJ SPAART BIJ DE BANK DAN KRIJG JE RENTE VAN DE BANK. JE BETAALT MEER RENTE OVER GELD DAT JE LEENT DAN DAT JE KRIJGT VAN WAT JE SPAART. 

 

R RUILMIDDEL

EEN HULPMIDDEL OM GOEDEREN OF PRODUCTEN TE KUNNEN VERWISSELEN IS EEN RUILMIDDEL. GELD IS EEN RUILMIDDEL. 

 

V VALSEMUNTER

IEMAND DIE MUNTEN OF BANKBILJETTEN VERVALST NOEM JE VALSEMUNTER.