ER IS REGELMATIG WAT TE DOEN OVER GELD IN HET LAND! Exposities, tentoonstellingen,
beurzen. Je komt soms de vreemdste en meest zeldzame munten tegen... hieronder vind je een aantal data en links naar de leukste
evenementen!

Een setje van vier Nederlandse munten uit 1948 heeft vrijdag op een veiling 29.500 euro opgebracht. 


Volgens het veilinghuis is dit ''uitzonderlijke bedrag een recordprijs" voor Nederlandse munten van na de Tweede Wereldoorlog.

Het setje werd in 1948 geslagen bij ‘s Rijksmunt in Utrecht. Het bevat bevat een cent, een stuiver, een dubbeltje en een kwartje in zilver, met de beeltenis van koningin Wilhelmina.

In totaal werden er destijds twaalf setjes gemaakt met deze munten die ter beoordeling werden voorgelegd aan leden van de Muntcommissie.

 

Brons en nikkel

Na goedkeuring van de commissie, werden er 300 miljoen stuks van de munten geslagen en in omloop gebracht, zij het niet in zilver maar in brons en nikkel.

De munten waren de laatste met de beeltenis van Wilhelmina, die in 1948 troonsafstand deed. Met deze muntserie werd gebroken met de traditie dat het staatshoofd alleen afgebeeld mocht worden op munten van goud en zilver.